20.11.2017/5962

Kommunal tjänsteinnehavare – Ersättning som motsvarar lön – Uppsägning på tjänsteinnehavarens initiativ

Givet: 20.11.2017
Liggarnummer: 5962
Diarienummer: 2562/3/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T5962

En kommunal tjänsteinnehavare hade anställts upprepade gånger i på varandra följande tjänsteförhållanden för viss tid. Tjänsteinnehavaren hade sagt upp sig åtta månader före utgången av det sista tidsbundna tjänsteförhållandet för ett år.

Förvaltningsdomstolen hade avslagit tjänsteinnehavarens ansökan om ersättning som motsvarar lön. I skälen till sitt beslut hänvisade förvaltningsdomstolen till att med bestämmelserna om ersättning motsvarande lön har man velat förbättra tjänsteinnehavarens rättsskydd och hindra kringgående av bestämmelserna gällande uppsägning. Eftersom tjänsteförhållandet upphört på grund av att tjänsteinnehavaren sagt upp sig kunde tjänsteförhållandet inte anses ha upphört på det sätt som avses i 3 § 3 momentet i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och därför var tjänsteinnehavaren inte berättigad till ersättning som motsvarar lön. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 3 § 2 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Hannamaria Nurminen.

 
Publicerad 20.11.2017