19.2.2018/716

Kommunalärende – Förvaltningstvist – Varning – Negativ fastställelsetalan

Givet: 19.2.2018
Liggarnummer: 716
Diarienummer: 2653/3/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T716

En yrkan om att en kommunal tjänsteinnehavare inte borde ha givits en skriftlig varning kunde inte prövas i förvaltningstvistemålsförfarandet. Lagenligheten av grunderna för varningen kan prövas som kommunalbesvär i samband med en eventuell uppsägning.

Förvaltningsprocesslagen 69 §

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 35 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Timo Räbinä. Föredragande Anneli Tulikallio.

 
Publicerad 19.2.2018