3.4.201871493

Skjutvapen – Temporärt omhändertagande – Förutsättningar för temporärt omhändertagande – Verkan av anhängig återkallelse av tillstånd

Givet: 3.4.2018
Liggarnummer: 1493
Diarienummer: 3868/1/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T1493

Eftersom en återkallelse av tillstånd som berättigade till innehav av skjutvapen var anhängig, skulle polisinrättningen med stöd av 92 § 1 mom. i skjutvapenlagen besluta om temporärt omhändertagande av tillståndshavarens skjutvapen. Under dessa omständigheter förutsatte ett temporärt omhändertagande av skjutvapnen inte att det att det förelåg i 92 § 1 mom. i skjutvapenlagen avsedd grundad anledning.

Skjutvapenlagen 92 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Joonas Ahtonen.

 
Publicerad 3.4.2018