24.4.2018/1941

Fastighetsskatt – Beskattningsvärde för byggnad – Åldersavdragsprocent – Flygterminalbyggnad

Givet: 24.4.2018
Liggarnummer: 1941
Diarienummer: 1041/2/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T1941

Vid fastställande av procentsatsen för åldersavdrag i fastighetsbeskattningen skulle terminalbyggnaden på en flygstation likställas med butiks- och ekonomibyggnader snarare än med bostadshus och kontorsbyggnader.

Fastighetsbeskattning för åren 2010–2012.

Lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 30 § (1142/2005) 1 mom. 1 och 2 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Stina-Maria Lund.

 
Publicerad 24.4.2018