2.11.2018/5055

Migrationsverket hade då det avgjorde ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband behandlat anknytningspersonens inkomster utgående från de uppgifter som framgick ur ansökan. Enligt uppgifterna var anknytningspersonen en studerande vars inkomster bestod av lön, studiestöd och stöd för skolresor. I högsta förvaltningsdomstolen åberopade anknytningspersonen inkomster som hänförde sig till företagsverksamhet på heltid och hade inletts efter att Migrationsverket hade fattat beslut i ärendet. De omständigheter som låg till grund för Migrationsverkets beslut om hur försörjningsförutsättningen uppfylldes, hade med andra ord ändrats. Det var inte möjligt att i högsta förvaltningsdomstolen i samband med behandlingen av besvären avgöra om sökandens försörjning var tryggad med de inkomster anknytningspersonen fick från sin företagsverksamhet. Denna fråga skulle i första instans avgöras av Migrationsverket. På dessa grunder kunde den i högsta förvaltningsdomstolen framförda nya utredningen om försörjningen inte beaktas. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte slutresultatet förvaltningsdomstolens beslut, genom vilket förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären över Migrationsverkets beslut.

Utlänningslagen 39 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Janne Aer och Timo Räbinä. Föredragande Camilla Servo.