15.11.2018/5260

Miljötillstånd – Åland – Besvärstillstånd – Rikets behörighet i fråga om rättskipning

Givet: 15.11.2018
Liggarnummer: 5260
Diarienummer: 1444/1/18
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T5260

Besvär över Ålands förvaltningsdomstols beslut i ett ärende som gällde miljötillstånd enligt 10 § 1 mom. i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd och 28b § 1 mom. i landskapslagen (1981:3) om renhållning kunde anföras endast under förutsättning att högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd.

Landskapslagen (2008:124) om renhållning 36 §

Självstyrelselagen för Åland 27 § 23 punkten

Miljöskyddslagen 190 § 1 mom. (974/2017)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Petri Helander och Tuomas Kuokkanen samt miljösakkunnigråden Mikael Hildén och Anna-Liisa Kivimäki. Föredragande Irene Mäenpää.

 
Publicerad 15.11.2018