15.3.2019/945

Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Platsen för vård utom hemmet – Interimistiskt beslut om vårdnad – Gemensam vårdnad – Placering av barnet i den andra vårdnadshavarens vård

Givet: 15.3.2019
Liggarnummer: 945
Diarienummer: 2160/3/18
ECLI: ECLI:FI:KHO:2019:T945

49 § 3 mom. i barnskyddslagen hindrade inte att det omhändertagna barnet, som bott hos sin mor, placerades i vård utom hemmet hos sin far i en situation där tingsrätten, efter förvaltningsdomstolens beslut, hade givit ett interimistiskt förordnande enligt vilket fadern anförtrotts gemensam vårdnad om barnet, men inte hade bestämt om barnets boende.

Barnskyddslagen 4 §, 32 § 1 och 2 mom., 40 §, 45 § 1 mom., 49 § 1–3 mom och 50 §

Se även HFD 2018:13 och HFD 2018_39

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Petri Helander, Kari Tornikoski och Ari Wirén. Föredragande Stina-Maria Lund.

 
Publicerad 15.3.2019