Vissa andra beslut

I kategorin vissa andra beslut publicerar högsta förvaltningsdomstolen sådana enstaka beslut av domstolen som bedöms ha samhälleligt, regionalt eller allmänt intresse och som inte med anledning av sin juridiska betydelse har publicerats som årsboksavgörande eller kort referat. I enskilda fall kan även beslut med kort referat publiceras under kategorin Andra beslut.

Ovan nämnda publiceringskriterier medför att de beslut som publiceras under "Andra beslut" inte fördelar sig jämnt mellan HFD:s olika ärendekategorier.

De nyaste besluten i kategorin andra beslut finns nedan. Andra beslut från och med slutet av år 2013 finns på denna sida i vänstra spalten (i mobilversionen finns länken bakom plusset) och i högra spalten som länkar till Finlex (i mobilversionen längst ner på denna sida). (Dock finns här bara de beslut i denna kategori som domstolen gett på svenska eller som har översatts till svenska. De beslut som domstolen gett på finska finns på sidan Muita päätöksiä .)

Andra beslut

31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fast fornlämning (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fredning av område (Ålands landskapsregering)
29.10.2019
Besvär som gäller jordförvärvstillstånd, Åland
11.1.2019
Miljötillstånd för en motorsportbana (Åland), om beslutet finns också ett kort referat
17.12.2018
Ärende som gäller upphandling av utredning som avser kommunindelnig (Åland)
30.11.2018
Ärende som gäller bortskaffande av animaliska biprodukter i en komposteringsanläggning (Åland)
12.10.2018
Ärende som gäller bedömning av provprestation som hör till studentexamen
23.8.2018
Offentlig upphandling (Åland)
23.8.2018
Offentlig upphandling (Åland)
12.6.2018
Besvär i hälsoskyddsärende (Kimitoön)
31.5.2018
Tillstånd för vattenkraftverk (Jeppo)
31.5.2018
Tillstånd för vattenkraftverk (Jeppo)
10.4.2018
Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning
10.4.2018
Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning
10.4.2018
Besvär gällande registrering av en fast fornlämning (Föglö, Åland)
20.3.2018
Besvär angående detaljplan (Jomala; se även Ålands förvaltningsdomstol 26.4.2017 nr 20/2017, Finlex)
28.2.2018
Kyrkobesvär (Mariehamn)
15.1.2018
Besvär som gäller godkännande av förnyelseplan före förnyelseavverkning (Saltvik, Åland)
21.12.2017
Miljötillstånd för fiskodling (Föglö, Åland), om beslutet finns också ett kort referat
12.12.2017
Besvär gällande bidrag för vatten- och avloppsprojekt, Åland
8.11.2017
Besvär över trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil (Åland)
19.10.2017
Offentlig upphandling (krossgrus, Åland)
19.10.2017
Offentlig upphandling (arbetsmaskiner och transporttjänster, Åland)
16.10.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling (Borgå)
11.8.2017
Besvär i ett ärende som gäller miljötillstånd för torvproduktion (Våtmossen, Malax), om beslutet finns också ett kort referat
12.6.2017
Delgeneralplan för vindkraftspark (Nykarleby, Kröpuln)
22.5.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling
12.5.2017
Etappslandskapsplan 2 för Österbotten
4.5.2017
Besvär som gäller vägplan (Finström, Åland)
12.1.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling (Ålands landskapsregering)
20.12.2016
Besvär som gäller inlösningstillstånd (Vasa, Korsholm)
20.12.2016
Besvär i ett ärende som gäller naturvårdslagen (Korsholm)
15.12.2016
Besvär som gäller delgeneralplan (stadsstyrelsen i Pargas), om beslutet finns också ett årsboksbeslut
30.11.2016
Besvär som gäller registrering av varumärke
12.10.2016
Besvär som gäller registrering av varumärke
29.9.2016
Besvär i kommunalärende (Kimitoön)
29.9.2016
Besvär i kommunalärende (Kimitoön)
9.8.2016
Besvär som gäller felparkeringsavgift
27.6.2016
Besvär som gäller felparkeringsavgift
16.6.2016
Besvär som gäller ersättningsandel för samhällsstödd enskild barnomsorg (Föglö, Åland)
27.4.2016
Besvär som gäller miljötillstånd (Eckerö, Åland)
23.3.2016
Besvär som gäller registrering av varumärke
16.3.2016
Miljötillstånd för fiskodling (Brändö, Åland)
15.3.2016
Besvär i ett ärende som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt (Sjundeå)
7.3.2016
Besvär angående stadsplanering (Mariehamn, Åland)
23.12.2015
Miljötillstånd för svinproduktion (Pedersöre)
10.11.2015
Besvär som gäller inrättande av naturskyddsområde (Malax), om beslutet finns också ett kort referat
10.11.2015
Besvär som gäller inrättande av naturskyddsområde (Närpes)
10.11.2015
Besvär som gäller inrättande av naturskyddsområde (Närpes)
10.11.2015
Besvär som gäller inrättande av naturskyddsområde (Korsnäs)
1.9.2015
Besvär i ett ärende som gäller förköpslagen (Jakobstad)
25.6.2015
Besvär i ett ärende som gäller rivningslov (Åbo)
1.6.2015
Besvär i ett landsvägsärende (Högback, Närpes)
1.6.2015
Besvär angående detaljplan (Högback, Närpes)
13.5.2015
Avgörande som gäller planeringsbehov för konstgräsplaner i Västervik (Vasa)
4.5.2015
Besvär i kommunalärende (Närpes)
30.4.2015
Miljötillståndsärende som gäller återvinning av kraftverksaskor för användning i bottenkonstruktionen av ett hanteringsområde för energived (Korsholm)
16.4.2015
Besvär i kommunalärende (planläggningsprogram, Kyrkslätt)
17.3.2015
Besvär angående godkännande av generalplan (Korsholm)
5.3.2015
Besvär som gäller etapplandskapsplan 1 för Österbotten
20.2.2015
Besvär i kommunalärende (Nykarleby)
20.2.2015
Besvär i kommunalärende (Nykarleby)
28.1.2015
Besvär som gäller fastställande av vägplan (Jomala, Åland)
 
Publicerad 14.1.2020
Tillbaka till början |