HFD:2014:65

Plan för snöskoterled – Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheternas planer och program – SOVA – Plan och program som förutsätter en miljöbedömning

Årsboksnummer: HFD:2014:65
Givet: 30.4.2014
Liggarnummer: 1439
Diarienummer: 438/1/12
ECLI: ECLI:FI:HFD:2014:65

En i terrängtrafiklagen avsedd snöskoterled var inte en sådan plan eller ett sådant program som avses i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheternas planer och program.

Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheternas planer och program (200/2005, den så kallade SOVA-lagen) 4 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom.

Statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheternas planer och program (347/2005, den så kallade SOVA-förordningen)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan artikel 2

 
Publicerad 30.4.2014