HFD:2014:136

Utkomststöd – Grunddel – Person över 18 år som bor tillsammans med sina föräldrar – Separat hushåll – Gemensamt hushåll – Utredningsskyldighet – Hembesök – Stödtagares motstånd – Sökandes skyldighet att lämna uppgifter

Årsboksnummer: HFD:2014:136
Givet: 22.9.2014
Liggarnummer: 2788
Diarienummer: 1658/2/13
ECLI: ECLI:FI:HFD:2014:136

En utkomststödtagare hade bott i en bostad som omfattade ett rum, kök och balkong i övre våningen av ett egnahemshus. Bostaden hade egen ingång. I egnahemshusets bottenvåning bodde stödtagarens mor och bror. Stödtagaren hade meddelat sig ha eget hushåll. Kommunens bastrygghetsnämnd hade föreslagit ett hembesök för klarläggande av huruvida stödtagaren, som fyllt 18 år, bodde tillsammans med en förälder, varvid utkomststödets grunddel skulle vara lägre än annars. Stödtagaren hade inte gått med på ett sådant hembesök.

Eftersom det till följd av stödtagarens motstånd var omöjligt att göra ett hembesök för att utreda vilken boendeform det var fråga om, kunde stödtagaren anses bo tillsammans med en förälder. Nedsättningen av grunddelen var således förenlig med lagen om utkomststöd.

Föredraganden anmälde avvikande mening.

Lagen om utkomststöd 9 § 1 mom. 3 punkten samt 17 § 1 och 2 mom.

 
Publicerad 22.9.2014