HFD:2015:155

Inkomstbeskattning – Omstrukturering av företag – Verksamhetsöverlåtelse – Verksamhetsgren – Ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Årsboksnummer: HFD:2015:155
Givet: 23.10.2015
Liggarnummer: 3009
Diarienummer: 2075/2/14
ECLI: ECLI:FI:HFD:2015:155

Det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget A överförde en fastighet med 133 hyresgäster, som givit bolaget hyresintäkter om cirka 2,5 miljoner euro, till ett nytt bolag, B Ab. Även B Ab ombildades till ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. På omstruktureringen tillämpades bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåren 2013 och 2014.

 
Publicerad 23.10.2015