HFD:2016:173

Gåvoskatt – Lättnad vid generationsväxling – Fortsättning av företagsverksamhet – Medlemskap i förvaltningsråd

Årsboksnummer: HFD:2016:173
Givet: 11.11.2016
Liggarnummer: 4762
Diarienummer: 1514/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:173

A hade för avsikt att till vardera av sina två barn separat ge 10 procent av aktierna i X Ab som gåva. Avsikten var att gåvotagarna skulle väljas in i det förvaltningsråd som skulle inrättas i X Ab. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att gåvotagarna inte fortsatte företagsverksamheten på det sätt som avses i 55 § 1 mom. i lagen om skatt på arv och gåva och att de inte med stöd av nämnda lagrum kunde beviljas skattelättnad för generationsväxling. Förhandsavgörande. Omröstning 4 – 1.

Lagen om skatt på arv och gåva 55 § 1 mom.

 
Publicerad 11.11.2016