HFD:2016:177

Utlänningsärende – Familjeåterförening – Anknytningsperson – Familjemedlem – Annan anhörig – Makes mamma – Svärmor

Årsboksnummer: HFD:2016:177
Givet: 14.11.2016
Liggarnummer: 4788
Diarienummer: 1677/4/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:177

Anknytningspersonens makes mamma ansågs inte vara en sådan i 115 § i utlänningslagen avsedd annan anhörig som kan beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening.

Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening

Utlänningslagen 37 och 115 §§

 
Publicerad 14.11.2016