HFD:2016:218

Inkomstbeskattning – Dividend som baserar sig på arbetsinsats – Holdingbolag – Gynnande dividendutdelning

Årsboksnummer: HFD:2016:218
Givet: 28.12.2016
Liggarnummer: 5581
Diarienummer: 759/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:218

A var delägare i ett företag i hälsovårdssektorn, X Ab, som hade delat ut på A:s arbetsinsats baserad dividend till holdingbolaget Y Ab, som A och maken B ägde till lika delar. Dessa på arbetsinsatsen baserade dividender hade beskattats som förvärvsinkomst för A. De medel som Y Ab fått genom att X Ab till Y Ab hade delat ut de dividender som baserat sig på A:s arbetsinsats hade Y Ab delat ut endast till A. I ärendet skulle avgöras om A:s make B enligt principerna om gynnande dividendutdelning skulle beskattas för hälften av de dividender som Y Ab delat ut till A.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att eftersom de dividender som A fått av Y Ab hade beskattats med stöd av ett särskilt system för beskattning av dividender som baserar sig på arbetsinsats, kunde på denna dividendutdelning inte samtidigt tillämpas principerna om gynnande dividendutdelning. Följaktligen skulle i A:s make B:s skattepliktiga inkomst inte inräknas ens en del av de dividender som Y Ab delat ut till A och som beskattats som dividender baserade på A:s arbetsinsats. De besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anfört avslogs.

Inkomstskattelagen 33 b §

 
Publicerad 28.12.2016