HFD:2017:11

Mervärdesskatt – Försäljning utanför Europeiska gemenskapen – Försäljning till resande – Exportförsäljning – Köparens ställning som näringsidkare – Förenlighet med direktiv

Årsboksnummer: HFD:2017:11
Givet: 24.1.2017
Liggarnummer: 204
Diarienummer: 2065/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:11

A Ab bedrev partihandel med dagligvaror till huvudsakligen ryska företag, på vilkas uppdrag A Ab hade beställt varor av grossister i Finland och andra EU-länder. Varorna avhämtades på uppdrag av de ryska köparna från A Ab:s lager i Finland av så kallade kurirer, som betalade A Ab för varorna, i allmänhet kontant, och sedan förde varorna till Ryssland med person- eller paketbilar. Tullen hade krävt att A Ab skulle exportdeklarera försäljningarna, eftersom den mängd varor som A Ab:s kunder köpte visade att det var frågan om att varor i näringssyfte fördes till Ryssland. Vid en skattegranskning hos A Ab hade det konstaterats att bolaget elektroniskt lämnat exportdeklarationer och för åtminstone en del av försäljningarna också fått utförselbekräftade överlåtelsebeslut av Tullen.

Med anledning av vad som framkommit vid skattegranskningen påfördes A Ab mervärdesskatt för försäljningarna, eftersom A Ab ansågs ha sålt varorna till ryska privatpersoner på ex works-villkor, och sådan försäljning inte är skattefri enligt mervärdesskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det i denna situation inte var frågan om en sådan försäljning till resande som den om vilken det bestäms i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen. I artikel 146.1.b i mervärdesskattedirektivet finns inte samma krav som i 70 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen, enligt vilken en förvärvare av vara som inte etablerat sig i Finland och som avhämtar varan för att föra den till en plats utanför gemenskapen måste vara näringsidkare. Försäljningen till kurirerna, som skulle anses vara något annat än näringsidkare, ansågs därför uppfylla förutsättningarna för skattefrihet till den del som exportdeklarationer lämnats till Tullen och som A Ab hade utförselbekräftade överlåtelsebeslut av Tullen. Högsta förvaltningsdomstolen omfattade förvaltningsdomstolens slutsats i ärendet.

Debitering av mervärdesskatt för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 70 § 1 mom. 3 punkten och 70 b § 1 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 146.1.b och 147.1

 
Publicerad 24.1.2017