HFD:2017:44

Beskattning av näringsverksamhet – Skatteplikt på inkomst – Anläggningstillgångar – Ak-tie som är anläggningstillgång – Omsättningstillgång – Funktionellt samband – Inledning och vidareutveckling av vindkraftsprojekt

Årsboksnummer: HFD:2017:44
Givet: 22.3.2017
Liggarnummer: 1328
Diarienummer: 889/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:44

A Ab hade inlett och vidareutvecklat flera vindkraftsprojekt. A Ab hade emellertid inte det kapital som behövdes för att vindkraftverken skulle kunna byggas och projekten genomföras, utan avsikten var att bolaget för varje projekt i något skede skulle få med en utomstående partner, som skulle bidra med sin sakkunskap och finansiering, så att projektet skulle kunna föras vidare till bygg- och produktionsskedet. A Ab hade åren 2012–2014 för vidareutveckling av projekten bildat bolagen X Ab, Y Ab och sex andra bolag. A Ab hade hösten 2014 sålt aktiestocken i X Ab och Y Ab. Utvecklingsprojekten i dessa två bolag hade tills vidare stannat upp. Dessutom hade ett av de projektuvecklingsbolag som A Ab bildat överlåtit sin näringsverksamhet genom en försäljning i december 2014.

A Ab ansågs ha bildat bolagen X Ab och Y Ab för att kunna sälja sådana i aktiebolagsform bedrivna projekt som använde sig av förnybara energikällor. X Ab och Y Ab hade således varit omsättningstillgångar för A Ab. Vid beskattningen av Ab skulle aktierna betraktas som detta slag av egendom. Denna slutsats ändrades inte av att verkställande direktören i A Ab och andra personer i bolagets ledning skötte uppgifter i förvaltningen av projektutvecklingsbolagen. Den inkomst som A Ab fick vid överlåtelsen av aktierna var skattepliktig inkomst för A Ab. Förhandsavgörande för skatteåren 2014 och 2015.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 5 § (1077/2008) 1 punkten, 6 § (717/2004) 1 mom. 1 punkten, 10 § och 12 §

 
Publicerad 22.3.2017