HFD:2017:45

A Ab ägde en tomt, ett bostadshöghus på tomten samt i samägande med sex andra bostadsaktiebolag en parkeringshall som var belägen under ett toppdäck på tomten. Aktierna i bolaget gav rätt att besitta bostadslägenheter i det bostadshus som bolaget ägde samt bilhallsplatser och platser för mindre fordon i den parkeringshall som bolaget delvis ägde.

Det gällde att avgöra om på parkeringshallen skulle tillämpas skatteprocenten för byggnader som används för stadigvarande boende eller den allmänna fastighetsskatteprocenten.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att parkeringshallen ägdes direkt av A Ab och att bolagets aktier gav rätt att besitta bestämda bilplatser och platser för mindre fordon i parkeringshallen. Parkeringshallen var belägen på samma tomt som bolagets bostadshöghus. Enligt utredningen i ärendet hade de bilplatser som bolaget ägde och hade besittningen till använts av dem som bodde i huset, varför parkeringshallen följaktligen hade betjänat fastighetens boendefunktion. Under dessa förhållanden skulle parkeringshallen anses ha direkt anknytning till det bostadshus som A Ab ägde. Parkeringshallen skulle därför betraktas som en byggnad som kunde jämställas med en sådan garagebyggnad som avses i 12 § 4 mom. i fastighetsskattelagen och på vilken skulle tillämpas skatteprocenten för byggnader som används för stadigvarande boende. Skatteåret 2012.

Fastighetsskattelagen 11 § 1 och 3 mom. (969/2009) samt 12 § 1 (969/2009) 2 och 2 mom.