HFD:2017:70

Offentlig upphandling – Lämplighetskrav som gäller en anbudsgivares ekonomiska och finansiella situation – Rätt att styrka uppgifter i anslutning till ekonomisk och finansiell situation med annan utredning än den begärda handlingen – Direkt på upphandlingslagen baserad rätt

Årsboksnummer: HFD:2017:70
Givet: 5.5.2017
Liggarnummer: 2108
Diarienummer: 3518/3/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:70

Med beaktande av vad som föreskrivs i 58 § 2 mom. i lagen om offentlig upphandling (348/2007, upphandlingslagen) ansåg högsta förvaltningsdomstolen i motsats till marknadsdomstolen att den upphandlande enheten inte hade förfarit i strid med upphandlingslagen enbart av den anledningen att den upphandlande enheten inte redan i sin anbudsförfrågan hade gett anbudsgivarna möjlighet att lägga fram annan utredning som alternativ till en företagsrapport av Suomen Asiakastieto Oy Rating Alfa. Av bestämmelsen i 58 § 2 mom. i upphandlingslagen följde direkt att ändringssökandena hade kunnat styrka uppgifter i anslutning till sin ekonomiska och finansiella situation även på annat sätt än genom att lämna in en av Suomen Asiakastieto Oy Rating Alfa uppgjord företagsrapport om att anbudsgivarens kreditklassificering var A.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 58 § 2 mom.

 
Publicerad 5.5.2017