HFD:2017:96

Nyttighetsmodellrätt – Nya skyddskrav – Besvärstillstånd

Årsboksnummer: HFD:2017:96
Givet: 8.6.2017
Liggarnummer: 2739
Diarienummer: 3463/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:96

Marknadsdomstolen hade avslagit ett bolags besvär över Patent- och registerstyrelsens beslut att förklara registreringen av bolagets nyttighetsmodellrätt ogiltig. Bolaget hade ansökt om tillstånd att besvära sig över marknadsdomstolens beslut och i sina besvär yrkat att nyttighetsmodellrätten hålls i kraft antingen i enlighet med de skyddskrav som bolaget lagt fram i marknadsdomstolen eller de nya ändrade skyddskrav som bolaget lagt fram i högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt den praxis som utvecklats innan bestämmelsen om besvärstillstånd i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) trädde i kraft 1.9.2013 hade det varit möjligt att i samband med ändringssökande lägga fram nya skyddskrav så att högsta förvaltningsdomstolen beaktade dem i sitt avgörande. Denna premiss ändrades i och med att bestämmelsen om besvärstillstånd trädde i kraft. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg härvid, att framläggande av nya skyddskrav i högsta förvaltningsdomstolen inte i sig utgör grund för att bevilja besvärstillstånd.

Lagen om rättegång i marknadsdomstolen 7 kap. 2 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 13 § 2 mom. (698/2005)

 
Publicerad 8.6.2017