HFD:2017:142

Kollektivtrafik – Linjetrafik – Kompletterande trafik – Trafik enligt trafikavtalsförordningen – Fortlöpande och allvarliga olägenheter

Årsboksnummer: HFD:2017:142
Givet: 4.9.2017
Liggarnummer: 4200
Diarienummer: 1855/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:142

Lahtisregionens kollektivtrafiknämnd hade avslagit SL-Autoyhtymä OY:s ansökan om linjetrafiktillstånd på den grund att den ansökta trafiken överlappade den trafik som organiserats enligt trafikavtalsförordningen och skulle ha försämrat dess verksamhetsförutsättningar.

Företagets ansökan gällde trafik under rusningstid. Då företaget lämnade in sin ansökan var det redan känt att trafiken enligt trafikavtalsförordningen hade varit underdimensionerad under ifrågavarande tider. De linjer som trafikerade enligt trafikavtalsförordningen körde med ett undantag från Heinola ända till Orimattila. Linjetrafikens start- och ändpunkter var på busstationerna i Lahtis och Heinola och avvek i bägge städerna från ändpunkterna för linjetrafik enligt trafikavtalsförordningen. Trafiken på marknadsvillkor och trafiken enligt trafikavtalsförordningen betjänade således delvis olika kundkretsar.

Under dessa omständigheter utgjorde den linjetrafik SL-Autoyhtymä Oy:s ansökan gällde en komplettering till trafiken enligt trafikavtalsförordningen. Med beaktande av 22 § mom. och 2 mom. 1 punkten i kollektivtrafiklagen, orsakade den trafik ansökan gällde inte fortlöpande och allvarliga olägenheter för trafiken enligt trafikavtalsförordningen. På dessa grunder upphävdes förvaltningsdomstolens och kollektivtrafiknämndens beslut och ärendet återvisades till kollektivtrafiknämnden för ny prövning.

Omröstning 3-2.

Kollektivtrafiklagen 3 §, 14 § 4 mom. och 22 § 1 och 2 mom. 1 punkten

 
Publicerad 4.9.2017  Uppdaterad 8.9.2017