HFD:2017:151

Lagen om sammankomster – Förbud mot offentlig tillställning – Uppenbar lagstridighet – Offentligt kränkning av sedligheten –Strafflagen – Konstuppvisning – Grundlagen – Mänskliga rättigheter – Grundrättighetsbejakande och grundlagsenlig tolkning – Yttrandefrihet – Konstens frihet

Årsboksnummer: HFD:2017:151
Givet: 3.10.2017
Liggarnummer: 4863
Diarienummer: 113/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:151

Polisinrättningen hade med stöd av 15 § 1 punkten i lagen om sammankomster förbjudit en scen som ingick i en performance, i vilken en äldre kvinna sitter och i slutet av scenen ligger naken i en upplyst glasmonter. Enligt beslutets motiveringar var det uppenbart att verksamheten motsvarar brottsbeskrivningen enligt 17 kapitlet 21 § i strafflagen gällande offentlig kränkning av sedligheten.

Med hänsyn till att det var flertydigt om brottsrekvisitet uppfylldes samt behovet enligt bestämmelserna om grundläggande och mänskliga rättigheter att tolka 15 § i lagen om sammankomster, som även begränsar yttrandefriheten, på det sätt som i sin helhet bäst säkrar grundrättigheterna, kunde det inte anses uppenbart att uppförandet av scenen i sin originalform skulle vara lagstridigt. Polisen hade således inte rätt att på förhand förbjuda uppförandet av den planerade scenen.

Finlands grundlag 12 § 1 momentet och 16 § 3 momentet

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 10 artikel

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 19 artikeln 2 och 3 stycket

Lagen om sammankomster 1 §, 2 § 1 momentet, 14 § 1 momentet, 15 §, 20 § och 22 § 1 momentet

Strafflagen 17 kapitlet 21 §

 
Publicerad 3.10.2017