HFD:2017:164

Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Eget bruk av vara – Vederlagsfri överlåtelse – Rabatt – Säljfrämjande – Stamkundspoäng för inköp – Överlåtelse av varupriser mot stamkundspoäng – Användning av poäng som delbetalning för saluförda produkter

Årsboksnummer: HFD:2017:164
Givet: 20.10.2017
Liggarnummer: 5253
Diarienummer: 2447/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:164

Grossisten A Ab hade i försäljningsfrämjande syfte inlett en kampanj där företagskunder erbjöds möjlighet att ansluta sig till en klubb för stamkunder, där klubbmedlemmarna fick stamkundspoäng enligt storleken av sina inköp. Stamkunderna kunde använda sina poäng till att beställa en stamkundspresent ur A Ab:s presentkatalog eller alternativt till att vederlagsfritt ur A Ab:s försäljningssortiment få en produkt som till sitt värde motsvarade poängen. Stamkundspoängen kunde också användas som delbetalning för produkter som A Ab saluförde.

Med hänvisning till unionens domstols dom i målet C-48/97, Kuwait Petroleum, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att till den del som de varor som A Ab överlåtit inte skulle betraktas som sedvanliga reklamgåvor, vilket det inte var frågan om i högsta förvaltningsdomstolen, skulle A Ab med stöd av 21 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen betala mervärdesskatt för eget bruk av vara så att skattebeloppet beräknades på värdet av de varor som mot stamkundspoäng överlåtits till stamkunder. Skatt skulle betalas såväl för överlåtelse av varor som kunde beställas ur presentkatalogen som för varor som enligt kundens fria val hade överlåtits ur A Ab:s försäljningssortiment. När kunden använde stamkundspoängen som delbetalning för betalning av inköp som kunden gjort av A Ab, ansågs det däremot vara frågan om en kundrabatt, för vilken A Ab inte skulle betala mervärdesskatt. Omröstning 3–2 om beslutsskälen.

Debitering av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1– 31.12.2011 och 1.1–31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 1 mom., 20 §, 21 § 1 mom. 2 punkten, 73 § 1 mom., 78 § 1 mom. 1 punkten och 118 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artiklarna 2.1.a, 16, 73, 79.b, 90.1, 184 och 185.1

Unionens domstols dom i målet C-48/97, Kuwait Petroleum

 
Publicerad 20.10.2017  Uppdaterad 23.10.2017