HFD:2018:53

Gåvobeskattning – Skattelättnad vid generationsväxling – Del av företag – Aktie – Olika slag – Rätt till utbetalning av medel

Årsboksnummer: HFD:2018:53
Givet: 16.4.2018
Liggarnummer: 1774
Diarienummer: 3411/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:53

Y ägde aktier av båda aktieserierna i X Ab. I X Ab:s bolagsordning hade föreskrivits att aktier av A-serien medförde en 20-faldig rätt till utbetalning av medel i förhållande till aktier av B-serien. Aktier av bägge slag medförde samma rösträtt i bolaget.

Y hade som avsikt att ge aktier i X Ab i gåva till sina barn så att vardera gåvotagaren i gåva skulle erhålla minst 10 procent av det totala antalet aktier i X Ab. Skattelättnaden vid generationsväxtlig enligt 55 § i lagen om skatt på arv och gåva var tillämplig på gå-vorna oberoende av vilket slag av aktier som överläts. Förhandsavgörande.

Lagen om skatt på arv och gåva 57 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Paula Makkonen.

 
Publicerad 16.4.2018