HFD:2018:127

Bilskatt – Ansvar för bilskatt – Utländsk leasingbil – Ibruktagning i Finland – Företagsverksamhet – Arbetstagare – Förare

Årsboksnummer: HFD:2018:127
Givet: 12.9.2018
Liggarnummer: 4127
Diarienummer: 2422/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:127

E Leasing AS och B Oü hade ingått ett leasingavtal avseende en paketbil som var registrerad i Estland, enligt vilket B Oü hade rätt att använda fordonet även i Finland. Som användare av fordonet hade i detta avseende angivits D, som var styrelseledamot i B Oü och samtidigt ägare till det finska bolaget C Ab. Fordonet hade iakttagits i trafik på C Ab:s bygge i Finland. Fordonet hade varit försett med C Ab:s reklammärken. Fordonet hade framförts av C Ab:s arbetstagare A. Tullen hade påfört A bilskatt jämte skatteförhöjning och dröjsmålspåföljder för paketbilen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A inte under dessa förhållanden kunde betraktas som ibruktagare av fordonet. Eftersom A inte heller varit ägare till fordonet, upphävde högsta förvaltningsdomstolen beslutet om debitering av bilskatt och avlyfte den bilskatt jämte förhöjning och dröjsmålspåföljder som påförts A.

Bilskattelagen 1 § 1 mom. (5/2009), 2 § 1 mom. samt 4 § 1 mom. (5/2009) och 5 mom. (5/2009)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Stina-Maria Lund.

 
Publicerad 12.9.2018