HFD:2018:142

Mervärdesskatt – Fastighetsinvestering – Justering av avdrag som gäller fastighetsinvestering – Justeringsperiod – Ändring av användningsändamål före början av justeringsperioden

Årsboksnummer: HFD:2018:142
Givet: 26.10.2018
Liggarnummer: 4931
Diarienummer: 4065/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:142

A Ab, som var verksam inom tv-produktion, lät uppföra ett egnahemshus, om vars byggnadsfaser bolaget producerade en dokumentarisk tv-serie. A Ab hade i sin ansökan om förhandsavgörande bland annat efterfrågat huruvida bolaget i byggnadsskedet kan avdra den mervärdesskatt som ingår i anskaffningar som hänför sig till uppförande av egnahemshuset. Husets slutliga användningsändamål efter byggnadsarbetena var inte ännu känt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann på basis av den företedda utredningen att uppföradet av huset primärt tjänade produktionen av den tv-programserie som skildrade husbyggnationen och således bolagets mervärdesskattepliktiga tv-produktionsverksamhet. Bolaget fick avdra den mervärdesskatt som ingått i byggnadstjänsterna. Efter att huset färdigställts kunde emellertid dess användning för den byggnationsskildrande tv-produktionen inte längre anses utgöra den avgörande faktorn med tanke på avdragsrätten. Avdraget skulle av denna anledning vid behov justeras redan före början av den på fastighetsinvesteringsavdrag tillämpade justeringsperioden i enlighet med 121 b § 2 mom. i mervärdesskattelagen, ifall det innan färdigställande av huset framgick att A Ab inte tar det färdiga huset i avdragsberättigade bruk. Förhandsavgörande för tiden 4/2016–12/2017.

Mervärdesskattelagen 102 §, 119 § och 121 b § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justiteråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Anu Punavaara.

 
Publicerad 26.10.2018