HFD:2018:177

Mervärdesskatt – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Utbildningstjänst – Privat handelshögskola – MBA-utbildning – Examen beviljad av utländskt universitet

Årsboksnummer: HFD:2018:177
Givet: 28.12.2018
Liggarnummer: 6190
Diarienummer: 1693/2/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2018:177

Den privata handelshögskolan A Ab anordnade i Finland MBA-utbildning för finska studerande. Utbildningen ledde till examen som beviljades av ett universitet i Storbritannien. A Ab betalade med stöd av franchising-avtal ersättning till det brittiska universitetet dess tjänster, det vill säga övervakning av prov och examination, beviljande av examen samt användning av universitetets namn vid marknadsföring av tjänster och examen. A Ab anordnade utbildningen och sålde och marknadsförde den i eget namn samt debiterade terminsavgift av studerandena i eget namn. A Ab ansågs vara försäljare av utbildningstjänsten, och eftersom utbildningen ägde rum i Finland, var försäljningslandet Finland.

A Ab erbjöd inte utbildningstjänster med stöd av lag enligt vad som avses i 40 § i mervärdesskattelagen och understöddes inte heller med stöd av lag med statens medel. Av denna anledning var den av A Ab erbjudna MBA-utbildningen inte befriad från skatt med stöd av mervärdesskattelagen.

Det var härvid ovidkommande att den av A Ab erbjudna utbildningen ledde till en examen som beviljades av ett brittiskt universitet, eftersom universitet i fråga inte erbjöd utbildningstjänster i Finland och då universitetets skattskyldighet inte heller annars var aktuell i ärendet.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för åren 2018 och 2019.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 39 § och 40 §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1.a och c, 9.1 och 132.1.i

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

 
Publicerad 28.12.2018