HFD:2019:6

Beskattning av personlig inkomst – Utgift på grund av inkomstens förvärvande – Allokering av utgifter – Garantiförlust – Förlust

Årsboksnummer: HFD:2019:6
Givet: 23.1.2019
Liggarnummer: 160
Diarienummer: 4656/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:6

A hade fått sitt uppehälle från B Ab vars hela aktiestock han hade ägt. Efter att B Ab gått i konkurs 2013 hade A genom pant- och borgensförbindelser blivit betalningsskyldig för B Ab:s skulder. A och hans maka hade sålt de aktier som berättigade till besittning av deras bostad för att täcka pant- och borgensförbindelserna. A hade i sin deklaration uppgett de belopp han betalat på grund av pant- och borgensförbindelserna som avdrag från sin beskattningsbara förvärvsinkomst.

A hade inte själv idkat den närings- eller förvärvsverksamhet som de det sedermera konkursdrabbade B Ab:s skulder A förbundit sig att ansvara för var ämnade att befrämja. De betalningar på företagets skuldkapital som A hade gjort på grund av pant- och borgensförbindelserna skulle inte därför anses utgöra utgifter för A:s egen verksamhet för inkomstens förvärvande. De skulle därför inte beaktas som utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande i hans inkomstbeskattning. A kunde inte dra av dessa betalningar från sina beskattningsbara inkomster. Skatteår 2013.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom. och 54 § 1 mom.

Se även HFD 2000:5, HFD 1985 B II 576 och HFD 8.12.1982 L 5529; se och jmfr. HFD 2014:21

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Janne Aer, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Katja Syväkangas.

 
Publicerad 23.1.2019