HFD:2019:64

Överlåtelsebeskattning – Överlåtelse av aktier i fastighetsaktiebolag – Skattefrihet i samband med omstrukturering av yrkeshögskolor – Kommun som mottagare – Lagens ordalydelse

Årsboksnummer: HFD:2019:64
Givet: 9.5.2019
Liggarnummer: 2036
Diarienummer: 1491/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:64

En samkommun, som bedrev yrkeshögskoleverksamhet enligt tillstånd, hade överlåtit aktier i ett fastighetsaktiebolag till kommun A, som saknade ett dylikt tillstånd. Kommun A överlät aktierna som apport åt Yrkeshögskola Ab, som med tillstånd bedrev motsvarande verksamhet, mot dess aktier.

Kommunen kunde inte i strid med ordalydelsen i 43 c § (991/2012) 1 mom. 1 punkten och 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt anses vara en sådan i bestämmelsen avsedd mottagare till vilken Skatteförvaltningen på ansökan var skyldig att återbära den erlagda överlåtelseskatten. Omröstning 4–1.

Lagen om överlåtelseskatt 10 §, 15 § 1 mom., 26 § och 43 c § (991/2012) 1–4 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Katja Syväkangas.

 
Publicerad 9.5.2019