HFD:2019:66

Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelsevinst – Akties anskaffningsvärde anskaffningsutgift – Sammanlagda aktier – Skilda aktieposter

Årsboksnummer: HFD:2019:66
Givet: 15.5.2019
Liggarnummer: 2203
Diarienummer: 1831/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:66

A hade vid olika tidpunkter och till olika anskaffningspris köpt aktier i B Ab. Aktierna som A ägde i B Ab hade senare sammanlagts. A fick under skatteår 2014 kapitalåterbäring ur B Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital. Då den överlåtelsevinst som erhölls från kapitalåterbäringen beräknades skulle de sammanlagda aktiernas anskaffningsutgift beräknas per aktiepost. Skatteår 2014.

Inkomstskattelagen 46 § 1 mom. (728/2004) och 47 § 3 mom. (728/2004)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leenä Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Anne Nenonen. Föredragande Katja Syväkangas.

 
Publicerad 15.5.2019