HFD:2019:135

Överlåtelseskatt – Skattegrund – Ömsesidigt fastighetsaktiebolag – Bolagslåneandel – Bolagslåneandelar som belastar aktierna – Banklån

Årsboksnummer: HFD:2019:135
Givet: 31.10.2019
Liggarnummer: 5135
Diarienummer: 1138/2/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:135

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med bolagslåneandelar, som bland annat i samband med överlåtelse av aktier i ömsesidigt fastighetsaktiebolag ingår i det vederlag som utgör grunden för överlåtelseskatten, avses i första hand andelar i de av målbolagets skulder som täcks med kapitalvederlag enligt presumtionen i 3 kap. 3 § 2 mom. i lagen om bostadsaktiebolag.

I bedömningen av om bolagslåneandelen vid överlåtelsetidpunkten hade belastat de köpta aktierna räckte det att målbolaget hade inkasserat och dess enda aktieägare betalat skilt kapitalvederlag för att täcka finansieringskostnaderna för ifrågavarande bolagslån. Ett uttryckligt beslut av målbolagets bolagsstämma eller styrelse var i detta fall inte nödvändigt för att bolagslåneandelen skulle kunna anses belasta aktierna.

Lagen om överlåtelseskatt 20 § 3 mom. 1 punkten och 4 mom.

Aktiebolagslagen 5 kap. 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom.

Bostadsaktiebolagslagen 3 kap. 3 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Katja Syväkangas.

 
Publicerad 31.10.2019