HFD:2019:139

Mervärdesskatt – Skattegrund – Vederlag – Deltagaravgift – Priser – Tävlingsregler

Årsboksnummer: HFD:2019:139
Givet: 6.11.2019
Liggarnummer: 5208
Diarienummer: 3837/2/18
ECLI: ECLI:FI:HFD:2019:139

A Ab ordnade travtävlingar för unga hästar på en travbana som bolaget ägde. I tävlingarna kunde endast sådana hästar delta, för vilka de enligt tävlingsreglerna erforderliga förskotts- och deltagaravgifterna hade erlagts. Alla deltagaravgifter som insamlats för tävlingarna betalades i enlighet med tävlingsreglerna som priser åt de hästar som placerats sig väl i tävlingarna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att eftersom i de tävlingar A Ab ordnade deltagaravgifterna i sin helhet, i enlighet med tävlingsreglerna, användes till att betala ut priser, var utbetalningen av dessa priser på förhand fastställt och för bolaget obligatoriskt på det sätt som avses i unionens domstols dom i ärendet C-377/11, International Bingo Technology. På dessa grunder och då det inte ens hade påståtts att A Ab inte skulle ha följt tävlingsreglerna, kunde A Ab inte anses få faktiskt vederlag av att ordna tävlingarna, och skulle därför inte erlägga mervärdesskatt för deltagaravgifterna.

Ansökningarna för återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1.-31.12.2013, 1.1.-31.12.2014 och 1.1.-31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 om., 18 § 2 mom. och 73 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 2.1 c och artikel 73

Unionens domstols domar I ärendena C-377/11, International Bingo Technology och C-498/99, Town & County Factors

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Marita Eeva.

 
Publicerad 6.11.2019