Kontaktinformation

Högsta förvaltningsdomstolen

Besöksadress: Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors
Postadress: PB 180, 00131 Helsingfors
Telefonväxel: 029 56 40200
E-tjänster (för andra än myndigheter): https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
E-postadress: korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi
Telefaxnummer: 029 56 40382

Kundtjänstens öppettider: måndag till fredag 8.00 - 16.15

Besvärsskriften ska vara inlämnade till högsta förvaltningsdomstolen före kl. 16.15 på besvärstidens sista dag. Denna tidsfrist gäller även besvärsskrifter som skickas via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst eller e-post. Försenade besvär avvisas.

Karta © Stadsmätningsavdelningen, Helsingfors, 2013 (jpg, 0.64 Mt)

Registratorskontoret: 029 56 40260
Registrator Leena Kokko, 029 56 40236

Utlänningsärenden
Kundtjänst 029 56 40379

Kommunikationschef Päivi Musakka, 029 56 40206, 050 341 1347

Chef för informationstjänst Satu-Maarit Tarkkanen, 029 56 40223, 050 301 6262

Frågor om ärenden som behandlas:
Notarier och ärenden som de handlägger

Ledningen

President Kari Kuusiniemi
Presidentens sekreterare, 029 56 40202

Kanslichef Toni Kaarresalo
Kanslichefens sekreterare, 029 56 40209

 
Publicerad 10.10.2013  Uppdaterad 9.11.2018