Kontaktinformation

Högsta förvaltningsdomstolen

Besöksadress: Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors
Postadress: PB 180, 00131 Helsingfors
Telefonväxel: 029 56 40200
E-tjänster (för andra än myndigheter): https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
E-postadress: korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi
Telefaxnummer: 029 56 40382

Kundtjänstens öppettider: måndag till fredag 8.00 - 16.15

Besvärsskriften ska vara inlämnade till högsta förvaltningsdomstolen före kl. 16.15 på besvärstidens sista dag. Denna tidsfrist gäller även besvärsskrifter som skickas via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst eller e-post. Försenade besvär avvisas.

Karta © Stadsmätningsavdelningen, Helsingfors, 2013 (jpg, 0.64 Mt)

Registratorskontoret: 029 56 40260
Registrator Leena Kokko, 029 56 40236

Utlänningsärenden
Kundtjänst 029 56 40379

Kommunikationschef Päivi Musakka, 029 56 40206, 050 341 1347

Redaktörer uppmanas ta kontakt direkt med kommunikationschefen paivi.musakka(at)oikeus.fi

Chef för informationstjänst Satu-Maarit Tarkkanen, 029 56 40223, 050 301 6262

Frågor om ärenden som behandlas:
Notarier och ärenden som de handlägger

Ledningen

President Kari Kuusiniemi
Presidentens sekreterare, 029 56 40202

Kanslichef Emil Waris
Kanslichefens sekreterare, 029 56 40209

 
Publicerad 10.10.2013  Uppdaterad 6.2.2020