2013

Tiedotteet 2013
joulukuu
18.12.2013
»

Tasavallan presidentti nimitti 13.12.2013 määräaikainen hallintoneuvos, Executive Director, arvonlisäveroasiantuntija, OTK Leena Anneli Äärilän korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virkaan 1.1.2014 lukien.

syyskuu
25.9.2013
»

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt valtioneuvostolle esityksen lastensuojelulain muuttamisesta. KHO esittää, että huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevasta päätöksestä sekä eräistä muista lasten asemaan vaikuttavista ratkaisuista saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos se myöntää valitusluvan.

heinäkuu
29.7.2013
»

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti emeritus Aarne Nuorvala kuoli 11. heinäkuuta. Nuorvala oli kuollessaan 101-vuotias. Hän oli syntynyt 18. huhtikuuta 1912 Viipurissa.

10.7.2013
»

Korkein hallinto-oikeus esittäytyy Pori Jazzien yhteydessä järjestettävissä SuomiAreena-keskusteluissa.

kesäkuu
28.6.2013
»

Korkein hallinto-oikeus on liittynyt 20.6.2013 Euroopan neuvoston alaisen Venetsian komission Joint Council on Constitutional Justice -neuvostoon ja saanut jäsenyyden World Conference on Constitutional Justice -yhteisössä.

19.6.2013
»

Helsingin Kalasataman keskuksen asemakaavaa koskevan valitusasian käsittelystä hallintotuomioistuimissa on julkisuudessa esiintynyt epätarkkoja ja käsittelyyn kuluneen ajan osalta virheellisiäkin tietoja.

toukokuu
22.5.2013
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut Valtion ydinjätehuoltorahaston päätökset, joilla se peri Fennovoima Oy:ltä ja Teollisuuden Voima Oyj:ltä (TVO) maksuja tutkimustoiminnan rahoittamista varten vuodelta 2010. Helsingin hallinto-oikeus oli aiemmin hylännyt yhtiöiden valitukset.

14.5.2013
»

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan helmikuussa 2012 solmittu Suomen ja Kreikan vakuussopimus on pankkien tunnistetietoja lukuun ottamatta julkinen.

8.5.2013
»

Jalasjärven kunnan on palautettava opetus- ja kulttuuriministeriölle lähes 35 miljoonaa euroa perusteetta nostettuja valtionosuuksia. Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi tänään antamallaan ratkaisulla Jalasjärven kunnan valituksen ministeriön tekemästä päätöksestä periä rahat takaisin.

maaliskuu
14.3.2013
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt tai jättänyt tutkimatta kaikki Satakunnan maakuntakaavasta tehdyt valitukset.

13.3.2013
»

Käsiteltävien asioiden määrä väheni kaikissa hallintotuomioistuimissa 2012.

helmikuu
12.2.2013
»

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökset julkaistaan 2013 alusta lähtien vain sähköisessä muodossa.

tammikuu
31.1.2013
»

Tasavallan presidentti on 31.1.2013 nimittänyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) kuusi ympäristöasiantuntijaneuvosta ja kolme yli-insinöörineuvosta. Nämä toimivat KHO:n lainoppineiden jäsenten rinnalla asiantuntijajäseninä tietyissä asioissa. Asiantuntijajäsenten toimikausi on enimmillään neljä vuotta.

Julkaistu 3.1.2014