Vuosikirjapäätökset

14.9.2018
Julkinen hankinta – Tarjouspyyntö – Hankinnan laajuudesta ilmoittaminen – Avoimuusperiaate
12.9.2018
Autovero – Vastuu autoverosta – Ulkomainen leasingauto – Käyttöönotto Suomessa – Yritystoiminta – Työntekijä – Kuljettaja
7.9.2018
Suorahankinta – Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskeva ilmoitus – Ilmoituksen sisältö – Valitusaika
7.9.2018
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Sähkömarkkinadirektiivi – Sähkönsiirtotoimintaa harjoittavan verkkoyhtiön kotitalousasiakkaana oleva henkilö – Sähkönsiirtosopimuksen laskutusta koskevan ehdon lainmukaisuus – Energiaviraston päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin verkkoyhtiötä kohtaan – Asianosaisasema – Kuluttaja-asiakkaana olevan henkilön oikeus hakea muutosta Energiaviraston päätökseen tuomioistuimelta – Kuluttaja-asiakkaana olevan henkilön oikeus osallistua toimenpidepyyntönsä käsittelyyn Energiavirastossa
6.9.2018
Julkinen hankinta – Kunnallisvalitus – Markkinaoikeuden toimivalta – Muutoksenhakukielto

Lyhyet ratkaisuselosteet

17.9.2018
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Muu omainen – Kansainvälistä suojelua saanut perheenkokoaja – Turvapaikka – Toimeentuloedellytys – Siirtymäsäännös

Muita päätöksiä

17.9.2018
Julkinen hankinta (väylänhoitopalvelut, Liikennevirasto)
17.9.2018
Julkinen hankinta (kuljetuspalvelut, Raasepori)

Tiedotteet

Sivun alkuun |