Vuosikirjapäätökset

19.10.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Ansiotulo – Rikoksella aiheutettu vahinko – Vahingonkorvaus – Törkeä velallisen epärehellisyys – Korvauksen maksaminen
18.10.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen myöntäminen – Kunnan harkintavalta – Kunnassa vahvistetut tuen myöntämiskriteerit – Kunnan harkintavallan käytön arviointi tuomioistuimessa
18.10.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen myöntäminen – Kunnan harkintavalta – Voimavarojen kohdentaminen – Kunnassa vahvistetut tuen myöntämiskriteerit
1.10.2018
Pelastustoiminta – Paloilmoittimen erheellinen toiminta – Maksun periminen – Perustevalitus – Hallintovalitus – Ilkivalta – Tupakanpoltto
28.9.2018
Tuloverotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Toimiminen välittömästi yleiseksi hyväksi – Lakisääteisen koulutustoiminnan lakkaaminen – Kiinteistön vuokraustoiminta – Sijoitustoiminta

Lyhyet ratkaisuselosteet

11.10.2018
Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Suojelupoliisin lausunto – Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen – Suullinen käsittely – Asianosaisen pyyntö suullisen käsittelyn toimittamiseksi – Perhe-elämän suoja

Muita päätöksiä

18.10.2018
Vesilain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus (Taipalsaari)

Tiedotteet

Sivun alkuun |