Vuosikirjapäätökset

14.12.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Omaisuuden luovutus – Pääomalaina – Luovutustappio
14.12.2018
Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälisen suojelu – Sur place -tilanne – Uskonvakaumus – Uusintahakemus – Uusintahakemuksen tutkiminen ­– Uusintahakemuksen alustava tutkinta – Käännyttäminen – Lainvoiman saaneen päätöksen purkaminen
12.12.2018
Kansainvälistä suojelua hakeneen paluun tukeminen – Viranomaisen passiviteetti – Hallintopäätöksen täytäntöönpano – Suorituskanne – Hallintoriita-asia – Valituslupa
12.12.2018
Apteekki – Sivuapteekki – Helsingin yliopiston sivuapteekki – Sijaintialueen muuttaminen – Sijaintialueen muuttamisen edellytykset – Yliopiston apteekin erityistehtävä – Tarveharkinta – Lääkkeiden saatavuuden turvaaminen – Fimean harkintavalta – Oikeuskäytäntö
12.12.2018
Autovero – Verovapauden edellytykset – Sairasauto – Rekisteriin merkitty käyttötarkoitus – Sairaankuljetuslupa

Lyhyet ratkaisuselosteet

14.12.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutustappio – Pääomalaina – Osakkeiden ja pääomalainan myynti – Osakkeen hankintameno

Muita päätöksiä

14.12.2018
Poikkeamista rakentamisessa koskevat valitukset (Tornio)
14.12.2018
Rakennuslupaa koskeva valitus, Kittilä

Tiedotteet

Sivun alkuun |