KHO kieltää afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden käännyttämispäätösten täytäntöönpanon

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan välipäätöksillä kieltänyt 12 afganistanilaisen turvapaikanhakijan käännyttämisen Afganistaniin.

Julkaistu 20.8.2021