Muutoksia korkeimman hallinto-oikeuden julkaistaviin päätöksiin

Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistavat ratkaisut jaotellaan vuoden 2022 alusta lukien vuosikirjapäätöksiin ja muihin julkaistuihin päätöksiin. Niin sanotuista lyhyistä ratkaisuselosteista luovutaan.

Julkaistu 30.12.2021