KHO palautti Soklin ympäristö- ja vesitalouslupa-asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä palauttanut Soklin kaivoshankkeelle myönnettyä ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevan asian aluehallintovirastolle kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi kaivoksen vesienhallinnasta ja siihen liittyvistä vesistövaikutuksista johtuvilla perusteilla.

Julkaistu 24.3.2022