Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (hallintoprosessilaki) on yleissäännökset muutoksenhausta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muissa laeissa voi olla täydentäviä tai eriäviä säädöksiä.

Julkaistu 10.6.2020