Korkein hallinto-oikeus

Suomessa tuomiovalta kuuluu perustuslain mukaan riippumattomille tuomioistuimille. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.

Korkein hallinto-oikeus voi antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä lainsäädäntöasioissa. Se valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Tavoitteena on varmistaa, että hallintotuomioistuinjärjestelmä toimii kokonaisuutena ja tehokkaasti.

Korkeinta hallinto-oikeutta johtaa presidentti oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi.

Korkein hallinto-oikeus sijaitsee Helsingin Kaartinkaupungissa.

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

 
Julkaistu 1.10.2013  Päivitetty 6.2.2020