Korkein hallinto-oikeus

Suomessa tuomiovalta kuuluu perustuslain mukaan riippumattomille tuomioistuimille. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.

Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa sekä muutoksenhakuja ratkaisemalla valvoa viranomaisten päätösten lainmukaisuutta. Se tutkii ja ratkaisee ylimpänä valitustuomioistuimena alueellisten hallinto-oikeuksien ja markkinaoikeuden ratkaisuista tehdyt valitukset ja valituslupahakemukset. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen voi valittaa suoraan esimerkiksi ylintä toimeenpanovaltaa edustavan valtioneuvoston päätöksistä.

Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee hallintotuomioistuimista. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisessa käsittelyssä.

Korkein hallinto-oikeus voi antaa myös lausuntoja ja tehdä esityksiä lainsäädäntöasioissa. Se valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Tavoitteena on varmistaa, että hallintotuomioistuinjärjestelmä kokonaisuutena toimii tehokkaasti.

 
Julkaistu 1.10.2013  Päivitetty 29.5.2020