Henkilöstö

Korkeinta hallinto-oikeutta johtaa presidentti, oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi. Korkeimman hallinto-oikeuden tuomareina toimivat presidentti ja oikeusneuvokset. Vakinaisia oikeusneuvoksia korkeimmassa hallinto-oikeudessa on noin 20. Lisäksi voi olla määräaikaisia oikeusneuvoksia.

Kansliapäällikkö johtaa korkeimman hallinto-oikeuden kansliaa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on noin 50 juristia esittelijänä sekä saman verran muuta henkilökuntaa. Osa esittelijöistä ja muusta henkilökunnasta on määräaikaisia.

 
Julkaistu 1.10.2013  Päivitetty 10.10.2018