Korkeimman hallinto-oikeuden toimitilat

Korkein hallinto-oikeus on toiminut useissa eri toimitiloissa pitkän historiansa aikana. Vuosina 1809-1819 senaatin talousosasto toimi Turussa Multavierunkadulla sijainneessa nahkuri Richterin talossa. Talo purettiin 1960-luvun alkupuolella.

Turusta Helsinkiin

Vuodesta 1819 toimitilat ovat sijainneet Helsingissä. Ennen Senaatintalon eli nykyisen Valtioneuvoston linnan valmistumista 1822 senaatti toimi vuokrahuoneistoissa. Ensin vuokrattiin kolmeksi vuodeksi yhteensä 66 huonetta raatimies Etholénin kahdesta kivirakennuksesta, kauppias Weckmanin kivirakennuksen kolmannesta kerroksesta sekä kauppias Uschakoffin talon toisesta ja kolmannesta kerroksesta. Talousosasto piti istuntoja Etholénin talossa, joka sijaitsi nykyisten Eteläesplanadin ja Unioninkadun kulmassa. Omaan taloonsa senaatti pääsi muuttamaan syksyllä 1822.

Erottajankadulla

Suomen itsenäistyttyä 1917 senaatin talousosasto jakautui 1918 valtioneuvostoksi ja korkeimmaksi hallinto-oikeudeksi. Korkein hallinto-oikeus muutti samana vuonna Erottajankadun ja Uudenmaankadun kulmauksessa olevaan taloon osoitteeseen Erottajankatu 2. Talossa toimi myöhemmin Tullihallitus.

Korkeimpien oikeuksien talossa

Vuosina 1934–1984 korkeimman hallinto-oikeuden päätoimipaikka sijaitsi Korkeimpien oikeuksien talossa Pohjoisesplanadi 3:ssa. Korkeimman hallinto-oikeuden käytössä oli rakennuksen ylin kerros korkeimman oikeuden käyttäessä rakennuksen kahta alinta kerrosta. Nykyisin talossa toimii korkein oikeus. Lisäksi korkeimmalla hallinto-oikeudella oli toimistotiloja Kaivokatu 12:ssa ja Kaikukatu 3:ssa. Talvisodan (30. 11.1939–13.3.1940) ajan korkein hallinto-oikeus kokoontui Lapualla Karhumäen kristillisessä kansanopistossa ja jatkosodan loppuvaiheessa 21.3.-13.10.1944 korkeimman hallinto-oikeuden toinen jaosto työskenteli Parkanon kirkonkylässä.

Muutto nykyisiin tiloihin

Vuonna 1984 korkein hallinto-oikeus muutti nykyisiin toimitiloihinsa Fabianinkatu 15:een ja Unioninkatu 16:een tilojen vapauduttua Yleisradiolta. Korkeimman hallinto-oikeuden asiakaspalvelu, istuntosalit ja hallintokanslian työtilat ovat Fabianinkadun puoleisessa rakennuksessa ja lainkäyttöhenkilöstön työtilat Unioninkadun puoleisessa talossa.

Fabianinkatu 15 on vuonna 1901 rakennettu ja vuonna 1902 käyttöönotettu, Waldemar Aspelinin (1854–1923) suunnittelema uusrenessanssipalatsi. Rakennus toimi alun perin Helsingin säästöpankin (Helsingfors Sparbank) tiloina aina vuoteen 1932. Talossa oli pankin pääkonttorin lisäksi kamreerin virka-asunto sekä vuokrattavia liike- ja asuintiloja. Yleisradio muutti taloon vuonna 1934. Taloa kutsuttiin Radiotaloksi ja siinä sijaitsivat muun muassa yleisradion studiot vuoteen 1981 asti.

Unioninkatu 16:n talo rakennettiin Yleisradiolle Helsingin olympialaisten aikaan vuonna 1952. Kisojen aikana talossa toimi ulkomaista lehdistöä, minkä jälkeen tilat olivat kokonaan yleisradiolaisten toimistokäytössä vuoteen 1981.

 
Julkaistu 13.12.2017