Kansainvälinen yhteistyö

Korkein hallinto-oikeus on mukana sekä alueellisessa että maailmanlaajuisessa ylinten hallintotuomioistuinten yhteistyössä. Varsinkin pohjoismainen yhteistyö on tiivistä. Lisäksi KHO:lla on kahdenvälistä yhteistyötä usean maan tuomioistuinten kanssa.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylinten hallintotuomioistuinten yhdistys ja kansainvälinen ylinten hallintotuomioistuinten yhdistys toimivat keskustelu- ja tiedonvaihtofoorumeina ja keräävät tietoa jäseninä olevien tuomioistuinten oikeuskäytännöstä.

Näiden lisäksi korkein hallinto-oikeus on mukana Euroopan neuvoston alaisen Venetsian komission työssä. Venetsian komission päämääränä on Euroopan perustuslaillisen perinnön periaatteiden – demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen – edistäminen, ja yksi sen toimintamuodoista on yhteistyö Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja muiden ylinten tuomioistuinten välillä.

Korkein hallinto-oikeus on liittynyt Venetsian komission Joint Council on Constitutional Justice -neuvostoon ja saanut jäsenyyden valtiosääntötuomioistuinten World Conference on Constitutional Justice -yhteisössä.

Linkit

ACA - Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylinten hallintotuomioistuinten yhdistys
(Assocation des Conseils d’Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l’Union Européenne/Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union)

AIHJA - kansainvälinen ylinten hallintotuomioistuinten yhdistys
(Association Internationale des Hautes Juridictions Administratives/
International Association of Supreme Administrative Jurisdictions)

Venetsian komissio
European Commission for Democracy through Law

WCCJ - World Conference on Constitutional Justice

 
Julkaistu 13.9.2013