ACA-Europe

Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA-Europe) on vuonna 2001 perustettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylimpien hallintotuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen välinen yhdistys. Lisäksi siihen kuuluvat vieraina Yhdistyneen kuningaskunnan, Norjan ja Sveitsin ylimmät tuomioistuimet sekä tarkkailijoina Albanian, Montenegron, Serbian ja Turkin ylimmät tuomioistuimet hallintolainkäyttöasioissa. ACA-Europe-verkostoon kuuluu Euroopan unionin tuomioistuimen lisäksi kaikkiaan 34 Euroopan maata.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää Euroopan ylimpien hallintotuomioistuinten tuomareiden ymmärrystä unionin oikeudesta ja muiden ylimpien hallintotuomioistuinten toiminnasta niiden soveltaessa toimivaltaansa kuuluvaa unionin oikeutta. ACA-Europe järjestää seminaareja ja tekee oikeuskäytäntöön liittyvää tutkimusta. Toimintaan sisältyy myös tuomareiden vaihto-ohjelma sekä julkisen tietokannan ylläpito jäsentuomioistuinten unionin oikeutta koskevista päätöksistä. Yhdistyksen sihteeristö on Brysselissä, Belgiassa.

Suomen puheenjohtajakausi 2023–2025

Korkein hallinto-oikeus toimii ensimmäistä kertaa Euroopan ylimpien hallintotuomioistuinten yhdistyksen ACA-Europen hallituksen puheenjohtajana 27.6.2023–28.5.2025. Suomen puheenjohtajakaudella järjestetään kaikkiaan kuusi seminaaria, joista kaksi Suomessa.

Puheenjohtajakauden aineistoja ja muuta ajankohtaista tietoa julkaistaan KHO:n englanninkielisillä verkkosivuilla .

Lisätietoja ACA-Europesta englanniksi.

Julkaistu 27.6.2023