14.12.2020/H987

Muutoksenhakija oli pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Hän oli sittemmin ilmoittanut peruuttavansa valituslupahakemuksensa. Tämän jälkeen muutoksenhakija oli ilmoittanut peruuttavansa peruutusilmoituksensa ja pyytänyt, että korkein hallinto-oikeus tutkii valituslupahakemuksen ja valituksen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa ei ole säännöksiä valituslupahakemusta koskevan peruutusilmoituksen peruuttamisesta. Peruutusilmoituksen peruuttaminen merkitsee sitä, että muutoksenhakija saattaa valituslupahakemuksensa uudelleen voimaan. Näin ollen se, tuleeko valituslupahakemus tutkia, riippuu siitä, onko ilmoitus peruutusilmoituksen peruuttamisesta saapunut ennen valitusajan päättymistä.

Koska muutoksenhakijan ilmoitus peruutusilmoituksen peruuttamisesta oli saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä, oli valituslupahakemus tutkittava.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen ja Monica Gullans. Asian esittelijä Anna Mähönen.