14.10.2021/H3599

Maahanmuuttovirasto oli karkottanut unionin kansalaisen A:n kotimaahansa.

Ulkomaalaislain 168 §:n 3 momentin mukaisesti unionin kansalainen, joka on laillisesti oleskellut maassa edelliset kymmenen vuotta, voidaan karkottaa maasta ainoastaan yleiseen turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että A:n ennen karkottamispäätöksen tekemistä aloittama vankeusrangaistuksen suorittaminen keskeytti lähtökohtaisesti hänen yhtäjaksoisen kymmenen vuoden oleskelunsa Suomessa. Asiassa oli kuitenkin tehtävä vielä tapauskohtainen kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki merkitykselliset seikat, sen määrittämiseksi, olivatko A:n Suomeen mahdollisesti aikaisemmin muodostuneet kotoutumista merkitsevät siteet vankeuden johdosta katkenneet siten, että hän ei saisi edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettua vahvistettua suojaa.

Sovelletut oikeusohjeet

Ulkomaalaislaki 5 §, 146 §, 156 § 2 momentti, 161 g § 1 momentti, 168 § ja 168 b §

Direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 27 artikla 1 ja 2 kohta sekä 28 artikla 3 kohdan a alakohta

Unionin tuomioistuimen tuomio 17.4.2018 yhdistetyissä asioissa C-316/16 ja C-424/16, ECLI:EU:C:2018:256

Unionin tuomioistuimen tuomio 16.1.2014 asiassa C-400/12, ECLI:EU:C:2014:9

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio ja Veronica Storträsk. Asian esittelijä Minna Miettinen.