Muu päätös 4199/2020

Asia Huomattavan markkinavoiman yritykseksi määräämistä ja huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavia velvollisuuksia koskeva valitus

Valittaja Elisa Oyj

Päätös, jota valitus koskee

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 4/961/2017

Äänestys 4–1.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja Viestintäviraston päätös ovat erillisinä liitetiedostoina.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen ja Tero Leskinen. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

Liitetiedostot