27.10.2014/3297

Oikeusapulain 20 §:n 1 momentin mukaan omavastuuosuuden määrä lasketaan vahvistetusta avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.

Annettaessa oikeusapua omavastuuosuutta vastaan edun saajan asian käsittelyssä tarvitseman tulkkaus- ja käännösavun kustannuksia ei oteta huomioon omavastuuosuutta määritettäessä.

Oikeusapulaki 3 §, 4 § 1 momentti 2 kohta ja 20 §.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Liisa Heikkilä ja Janne Aer. Asian esittelijä Kai Träskelin.