16.2.2015/388

Tieliikennelain 28 a §:n 2 momentin ja pysäköintikiekon käyttämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n nojalla pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on ulkoapäin luettavissa. Auton kuljettaja oli esittämänsä selvityksen mukaan sijoittanut pysäköintikiekon autossaan tuulilasin kuljettajan puoleiseen yläreunaan. Pysäköinnintarkastaja oli tarkastaessaan autoa, jonka tuulilasi oli lumen peitossa, pyyhkinyt lumen vain tuulilasin alaosasta eikä ollut havainnut pysäköintikiekkoa. Tarkastaja ei ollut tarkemmin selvittänyt, oliko autossa tuulilasin sisäpuolella pysäköintikiekkoa. Korkein hallinto-oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että auto oli ollut pysäköitynä pysäköintikiekon käyttöä koskevan säännöksen tai määräyksen vastaisesti. Pysäköintivirhemaksua ei ollut voinut määrätä.

Tieliikennelaki 28 a § 1 ja 2 momentti

Laki pysäköinninvalvonnasta 1 § 1 momentti 1 kohta

Liikenneministeriön päätös pysäköintikiekon käyttämisestä (924/1990) 3 §

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Kari Nieminen.