30.6.2015/1871

A antoi vuokralle koirien agilityyn käytettävää hallia. Agilityssä ihminen ohjasi koiraansa lähietäisyydeltä esteradan läpi. Radan kesto oli noin 1 minuutti. Koiran ohjaaminen tapahtui suurimmaksi osaksi juosten, samalla koiraa suullisilla käskyillä ja kädellä ohjaten. Hallissa oli kaksi kenttää, jotka oli varustettu tekonurmella ja esteillä. Pääsääntöinen vuokraustapa oli viikoittainen tunnin vakiovuoro, jossa kukin ryhmä kulki halliin omalla avaimellaan ja harjoitteli siellä itsenäisesti. Normaalisti kenttävuorolla oli noin viisi koirakkoa, joista yksi oli aina suoritusvuorossa. A oli hallissa paikalla vain kun siellä piti tehdä huoltotoimenpiteitä. Tilojen vuokraajat olivat yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä.

Kun otettiin huomioon tilojen luovuttamisen tarkoitus eli koiraharrastukseen liittyvä koiran kouluttaminen tai koiran liikuntaa edellyttävä koiran esteradan suorittaminen, kysymys ei ollut palvelusta, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Tämän suhteen ei ollut merkitystä sillä, että koiran ohjaaja koiraa kouluttaessaan ja ohjatessaan liikkui esteradalla. Kun lisäksi otettiin huomioon, että alennettuja verokantoja koskevia poikkeuksia on tulkittava suppeasti, hallin vuokraamiseen koirien agilityä varten ei voitu soveltaa arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua alennettua verokantaa vaan lain 84 §:ssä tarkoitettua yleistä verokantaa. Äänestys 3-2.

Verohallinnon ennakkoratkaisu ajalle 4.10.2013–31.12.2014.

Arvonlisäverolaki 84 § ja 85 a § 1 momentti 3 kohta

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 98 artikla 1 ja 2 kohta sekä liitteessä III oleva 14 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Outi Suviranta ja Leena Äärilä. Asian esittelijä Marita Eeva.