15.12.2015/3721

Hallintoriita-asia – Perhehoitajapalkkio – Hallinto-oikeuden kokoonpano

Antopäivä: 15.12.2015
Taltionumero: 3721
Diaarinumero: 2974/3/13
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3721

Hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana alaikäisen lapsen lähiomaisten hakemus, jossa he vaativat kuntaa maksamaan heille perhehoidon palkkiota, kulukorvauksia ja käynnistämiskorvausta lapsen hoidosta.

Hallinto-oikeus oli ratkaissut hallintoriita-asian kokoonpanossa, johon kuului kaksi lainoppinutta jäsentä ja hallinto-oikeuslain 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu asiantuntijajäsen. Mainitun lainkohdan mukaan asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu asiantuntijäsen lastensuojelulaissa tarkoitetussa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskevassa asiassa.

Yksityisen ja kunnan välisessä kustannusriidassa ei ollut kysymys lastensuojelulaissa tarkoitetusta lastensuojelua koskevasta asiasta. Hallintoriitahakemus olisi tullut ratkaista hallinto-oikeuslain 12 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuslaki 7 § ja 12 §

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Eija Siitari, Outi Suviranta ja Heikki Harjula. Asian esittelijä Camilla Sandström.

 
Julkaistu 15.12.2015